Bài thơ: Điếu Hưng Đạo đại vương

Tác giả: Phạm Ngũ Lão

Trường lạc chung thanh hưởng nhất trùy
Thu phong tiêu tán bất thăng bi
Cửu trùng minh giám kim dĩ hĩ
Vạn lý trường thành thục hoại chi
Vũ ám trường giang không lệ huyết
Vân dê phức đạo tỏa sầu mi
Ngưỡng quan khuê tảo tứ phi dật
Ngư thủy tình thâm kiến vịnh thi


Dịch nghĩa:

Trên cung Trường lạc tiếng chuông đổ (báo hiệu vương đã qua đời)
Theo ngọn gió thu tản mát bay đi, người nghe buồn khôn xiết
Gương trong đối với vua đã mất rồi (cửu trùng = tiếng chỉ vua).
Tường thành ngàn dậm đã đổ rồi.
Mưa phủ sông dài, như lệ máu
Mây phủ thấp đường đi, như sầu não mà nhíu mày
Khi (ta) ngẩng lên trông những lời văn chương như sao khuê
Ta cảm thấy trong những lời thơ đó, mối tình cá nước giữa ngài với ta.


Dịch thơ:

Trên cung Trường lạc tiếng chuông hồi
Hiu hắt mây thu luống ngậm ngùi!
Gương sáng soi vua đà mất hẳn
Thành dài muôn dậm bỗng đổ rồi!
Lê sa mưa máu sông xuôi chảy,
Mày nhíu mây sầu lối đứng coi!
Thơ ngự rành rành ghi chuyện thật
Tình sâu cá nước đúng như lời.

(Bản dịch của Thi Nham)

Xem tiếp:

Vui lòng bấm g+1 để ủng hộ tinh thần cho admin

Có thể bạn sẽ thích