Bài thơ: Nguyệt

Tác giả: Trần Nhân Tông半 窗 燈 影 滿 床 書
露 滴 秋 庭 夜 氣 虛
睡 起 砧 聲 無 覓 處
木 樨 花 上 月 來 初


Bán song đăng ảnh mãn sàng thư,
Lộ trích thu đình dạ khí hư.
Thụy khởi châm thanh vô mịch xứ
Mộc tê hoa thượng nguyệt lai sơ.


Dịch nghĩa:

Bán song đăng ảnh mãn sàng thư
Nửa cửa sổ bóng đèn soi giá đầy sách.
Ngủ dậy nghe tiếng chày không biết từ đâu
Trên cây hoa quế trăng mới đến.


Dịch thơ: Chưa có.

Xem tiếp:

Vui lòng bấm g+1 để ủng hộ tinh thần cho admin

Có thể bạn sẽ thích