Bài thơ: Ngọc tỉnh liên phú

Tác giả: Mạc Đĩnh Chi

Mạc Đĩnh Chi sinh năm 1272, mất năm 1346; ông quê gốc ở làng Lan Khê, huyện Bích Hà, sau dời sang làng Lũng Động, huyện Chí Linh, nay là Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Hưng.
Năm Hưng Long thứ hai mười hai (1304), đời Trần Anh Tông, Mạc Đĩnh Chi đi thi, đỗ trạng nguyên, khi vào chầu, vua thấy người ông nhỏ bé, lại xấu xí, nên không vui. Ông bèn viết bài phú hoa sen ở giếng ngọc, tự ví mình như loài hoa sen hiếm quí chỉ có người sành điệu mới biết thưởng thức. Vua xem khen hay và bổ ông làm quan. Ông làm quan tới chức Tả bộc xạ, tức Thượng thư. Mạc Đĩnh Chi từng được cử đi sứ Trung Quốc và tài năng của ông được triều đình nhà Nguyên rất kính trọng. Khi tuổi già, ông nghỉ hưu và mở trường dạy học.



...Phi đào lý chi thô tục; phi mai trúc chi cô hàn
Phi tăng phòng chi cẩu kỷ; phi Lạc thổ chi mẫu đơn
Phi Đào lệnh đông ly chi cúc; phi linh quân cửu uyển chi lan
Nãi thái hoa phong đầu ngọc tỉnh chi liên...


Dịch thơ:

Sen trong giếng ngọc

Chẳng phải như đào trần, lý tục; chẳng phải như trúc cỗi, mai gầy
Cẩu kỷ phòng tăng khó tránh; mẫu đơn đất Lạc nào bì
Giậu Đào lệnh cúc sao ví được; vườn Linh quân lan sá kể gì
Ấy là giống sen giếng ngọc ở đầu núi Thái Hoa vậy!...

(Bản dịch khuyết danh)



Vui lòng bấm g+1 để ủng hộ tinh thần cho admin

Có thể bạn sẽ thích