Bài thơ: Chó đá

Tác giả: Lê Thánh Tông

Quyền trọng ra oai trấn cõi bờ
Cửa nghiêm chem chẻm một mình ngồi
Quản bao sương tuyết nào chi kể
Khéo dử cao lương cũng chẳng nài
Mặc khách thị phi giương cháo mắt
Những lời trần tục biếng vào tai
Một lòng thờ chúa nghìn cân nặng
Bền vững ai lay cũng chẳng rời.

Xem tiếp:Vui lòng bấm g+1 để ủng hộ tinh thần cho admin

Có thể bạn sẽ thích