Bài thơ: Con cóc

Tác giả: Lê Thánh Tông

Bác mẹ sinh ra vốn áo sồi
Chốn nghiêm thăm thẳm một mình ngồi
Chép miệng dăm ba con kiến gió
Nghiến răng chuyển động bốn phương trời.

Xem tiếp:Vui lòng bấm g+1 để ủng hộ tinh thần cho admin

Có thể bạn sẽ thích