Bài thơ: Con voi

Tác giả: Lê Thánh Tông

Xông pha bốn cõi bể chông gai
Vùng vẫy mười phương bụi cát bay
Phép nước gọi là tơ chỉ buộc
Sức này nào quản búa rìu lay.

Xem tiếp:Vui lòng bấm g+1 để ủng hộ tinh thần cho admin

Có thể bạn sẽ thích