Bài thơ: Mòn mỏi 2

Tác giả: Thanh Tịnh

Rồi một hôm nếu cha về có hỏi
Mẹ ở đâu con biết nói sao?
Con hãy bảo trông cha mòn mỏi
Mẹ từ trần sau mấy tháng đau.

Nếu cha hỏi sao nhà vắng vẻ
Mẹ khuyên con hãy trả lời sao?
Con hãy chỉ bình hương khói tẻ
Và bên giường chỉ dĩa dầu hao.

Nếu cha hỏi cặp đào trước ngõ
Sao chỉ còn một gốc ngả nghiêng?
Con hãy chỉ một cây đào nhỏ
Bên cây tùng rồi đứng lặng yên.

Còn mồ mẹ nếu cha có hỏi,
Phải phương nào con nói cùng cha?
Con lặng chỉ bầu trời xanh ngát
Và bên trời có nội cỏ xanh.

Xem tiếp:

Vui lòng bấm g+1 để ủng hộ tinh thần cho admin

Có thể bạn sẽ thích