Bài thơ: Mùa thu đi chơi thuyền

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nước xuôi nước ngược, sóng dâng triều
Thuyền khách chơi thu, nọ phải dìu
Chèo vượt bóng trăng, nhân lúc hứng
Buồm giong ngọn gió mặc cơn siêu
Phơ phơ đầu bạc ông câu cá
Leo lẻo dòng xanh con mắt mèo
Le vịt cùng ta như có ý
Ðến đâu thời cũng thấy đi theo.

Xem tiếp:Vui lòng bấm g+1 để ủng hộ tinh thần cho admin

Có thể bạn sẽ thích