Bài thơ: Thói đời

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thế gian biến đổi vũng nên đồi
Mặn nhạt, chua cay lẫn ngọt bùi
Còn bạc, còn tiền còn đệ tử
Hết cơm, hết rượu hết ông tôi
Xưa nay đều trọng người chân thực
Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi
Ở thế mới hay người bạc ác
Giàu thì tìm đến khó tìm lui.

Xem tiếp:Vui lòng bấm g+1 để ủng hộ tinh thần cho admin

Có thể bạn sẽ thích