Bài thơ: Đồng hồ náo

Tác giả: Phan Bội Châu

Vì sợ người ta ngủ quá say,
Liều công đánh thức cả đêm ngày.
Giờ thì ghi nhớ mười hai tiếng,
Máy thánh thiêng liêng một sợi dây.
Chuông có hồi kêu người phải tỉnh,
Phút không khi nghĩ đất hằng xoay.
Khen cho tài ngủ người mình nhỉ,
Reo đã bao lâu cũng kệ thây.

Xem tiếp:

Vui lòng bấm g+1 để ủng hộ tinh thần cho admin

Có thể bạn sẽ thích