Bài thơ: Mơ xưa

Tác giả: Trương Nam Hương

Không dưng hoa sữa lại buồn
Hẹn nhau chọn phía con đường gió may
Ú oà năm ngón lá tay
Mở đêm vào thực, khép ngày vào mơ
Em từ lăng lắc thu xưa
Gọi ta dằng dặc, chiều mưa yếu lòng
Ơ mơ... thuở ấy chưa chồng
Em nghiêng nhan sắc xuống dòng thi ca
Phập phù... xa thật là xa
Tình mưa bong bóng vỡ oà cả thôi
Nhói cầm - năm ngón lá rơi
Nghe trong thẳm biếc có lời phụ nhau

Xem tiếp:

Vui lòng bấm g+1 để ủng hộ tinh thần cho admin

Có thể bạn sẽ thích