Bài thơ: Chu trung ngẫu thành

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh

舟 中 偶 成

蕭 蕭 旅 鬢 傷 春 暮
耿 耿 孤 懷 怯 瘴 氛
俗 累 不 關 清 興 足
看 山 看 水 又 看 雲

Tiêu tiêu lữ mấn thương xuân mộ
Cảnh cảnh cô hoài khiếp chướng phần
Tục luỵ bất quan thanh hứng túc
Khan sơn khan thuỷ hựu khan vân


Dịch thơ:

Trong thuyền

Nhà xa xuân cuối người thơ thẩn,
Đất khách tâm sầu bệnh ngất ngây.
Chán việc đời đành theo sở hứng,
Trông trời trông nước lại trông mây.

(Bản dịch của Hoàng Khôi)

Xem tiếp:Vui lòng bấm g+1 để ủng hộ tinh thần cho admin

Có thể bạn sẽ thích