Bài thơ: Giang thôn xuân cảnh

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh

江 村 春 景

繞 村 春 柳 綠 成 堆
一 帶 溪 流 抱 逕 迴
岸 麗 雨 晴 煙 色 薄
杜 鵑 聲 急 楝 花 開

Nhiễu thôn xuân liễu lục thành đôi
Nhất đái khê lưu bão kính hồi
Ngạn lệ vũ tình yên sắc bạc
Đỗ quyên thanh cấp luyện hoa khai


Dịch thơ:

Cảnh mùa xuân ở xóm bên sông

Khắp thôn rừng liễu lợp xanh lè
Đường lối quanh co bọc suối khe
Trời sáng cỏ tươi mây khói nhạt
Luyện hoa chớm nở quốc kêu hè

(Bản dịch của Hoàng Khôi)Vui lòng bấm g+1 để ủng hộ tinh thần cho admin

Có thể bạn sẽ thích