Bài thơ: Ngư nhàn

Tác giả: Không Lộ thiền sư

漁 間

萬 里 清 江 萬 里 天
一 村 桑 稼 一 村 煙
漁 翁 睡 著 無 人 喚
過 午 惺 來 雪 滿 船

 
Ngư nhàn

Vạn lý thanh giang vạn lý thiên
Nhất thôn tang giá, nhất thôn yên
Ngư ông thụy trước, vô nhân hoán
Quá ngọ tinh lai, tuyết mãn thuyền.
 
 
Dịch thơ:

Cảnh nhàn của ông chài

Sông trong trời biếc muôn trùng
Một thôn dâu lúa, một vùng khói mây
Ông chài ngủ, chẳng ai lay
Quá trưa tỉnh giấc, tuyết bay đầy thuyền

(Bản dịch của Nguyên Nguyên)

 

Xem tiếp:

Vui lòng bấm g+1 để ủng hộ tinh thần cho admin

Có thể bạn sẽ thích