Bài thơ: Thuật hoài

Tác giả: Phạm Ngũ Lão

Giới thiệu về tác giả: Phạm Ngũ Lão (1255-1320).
Phạm Ngũ Lão là vị tướng tài đời Trần, người làng Phù Ủng, huyện Ðường Hào (nay thuộc tỉnh Hải Dương). Trần Quốc Tuấn biết ông là thanh niên có chí làm việc lớn nên đã thu nạp, gả con gái nuôi và tiến cử lên vua Trần.
Trong kháng chiến chống giặc Nguyên- Mông, Phạm Ngũ Lão đã lập nhiều công lớn, nổi tiếng đánh đâu thắng đấy. Ông vừa chăm võ nghệ vừa thích đọc sách ngâm thơ.
Khi ông mất, vua Trần Minh Tông nghỉ chầu năm ngày để tỏ lòng thương tiếc.


述 懷

橫 槊 江 山 恰 幾 秋
三 軍 貔 虎 氣 吞 牛
男 兒 未 了 功 名 債
羞 聽 人 間 說 武 侯


Thuật hoài

Hoành sóc giang san cáp kỉ thu
Tam quân tì hổ khí thôn Ngưu
Nam nhi vị liễu công danh trái
Tu thính nhân gian thuyết Vũ Hầu.

 
Dịch thơ:

Tỏ lòng

Múa giáo non sông trải mấy thu,
Ba quân hùng khí át sao Ngưu.
Công danh nam tử còn vương nợ,
Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ Hầu.

(Bản dịch của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược)

 

Hai bản dịch khác khuyết danh:

1.
Vung giáo non sông trải mấy thu
Ba quân khí mạnh át sao Ngưu
Công danh trai trẻ còn vương nợ
Luống thẹn khi nghe chuyện Vũ Hầu
 
2.
Ngọn giáo non sông trải mấy thâu,
Ba quân hùng hổ khí thôn Ngưu.
Công danh nếu để còn vương nợ,
Luống thẹn tai nghe truyện Vũ Hầu. 
 

Xem tiếp:

Vui lòng bấm g+1 để ủng hộ tinh thần cho admin

Có thể bạn sẽ thích