Bài thơ: Chơi xuân quán rượu

Tác giả: Trịnh Hoài Đức

Nhân hứng thung dung dạo khắp vùng,
Gió đông dẫn lối đến lâm cung.
Rượu mời, liễu mới, cờ xanh phất,
Khách đón, tùng đưa, lọng biếc giong.
Xuân tứ mênh mông tùy chốn hưởng,
Nhân sinh mấy thuở thỏa lòng mong
Lợi danh hỏi khách khi tàn cuộc:
Năm đấu bằng chăng rượu một chung?

Xem tiếp:

Vui lòng bấm g+1 để ủng hộ tinh thần cho admin

Có thể bạn sẽ thích